Leidt de injectie van productiewater in Twente tot verzakkingen?

Nee. Voor verzakkingen zijn holle ruimtes nodig. In Twente wordt er productiewater in voormalige gasreservoirs diepe geïnjecteerd, maar niks naar boven gehaald waardoor zich geen holle ruimte kan vormen. Bovendien leiden holle ruimtes in de diepe ondergrond (zoals bij zoutwinning) tot aanzienlijke bodemdaling aan de oppervlakte. Dit alles is in Twente niet aan de hand: er is nauwelijks bodemdaling in de regio.  De vorming van holle ruimtes in de diepe ondergrond wordt door SodM dan ook redelijkerwijs uitgesloten.