Definitieve beoordeling herafweging verwerking productiewater Schoonebeek (27 september 2023)

Injectie in een leeg gasveld is op dit moment de beste manier om het water dat vrijkomt bij oliewinning in Schoonebeek te verwerken. Zuivering tot een vast zoutproduct is slechter voor het milieu, omdat het heel veel energie kost. Daarnaast moet het afval dat overblijft bovengronds worden opgeslagen, wat weer nieuwe milieurisico’s oplevert. De NAM heeft de verschillende alternatieven in het kader van haar huidige vergunning voor het injecteren van productiewater in Twente onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzocht. Hierbij heeft de NAM de milieuaspecten, risico’s en kosten van de verschillende verwerkingsmethodes beoordeeld volgens een vastgestelde afwegingsmethodiek

Ook al ligt de injectie van productiewater in Twente stil, dit onderzoek is één van de voorschriften uit de vergunning en SodM ziet erop toe dat de NAM deze nakomt.