Melden van ongevallen/voorvallen aan SodM

Een ogenschijnlijk klein incident kan grote gevolgen hebben. Als een ongeval/voorval plaatsvindt, is een onderneming wettelijk verplicht dit te melden aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In de praktijk geeft dit soms vragen, want welke ongevallen/voorvallen moet een onderneming melden aan SodM, hoe snel moet er gemeld worden en wat is daarvoor de wettelijke grondslag?

Welke ongevallen/voorvallen melden?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft  daarom de Richtlijn verplichte meldingen ongevallen/voorvallen bij SodM gepubliceerd. Dit is een overzicht van de verplichte meldingen aan SodM (voorheen werd hiervoor ‘de Nogepa-leidraad’ gebruikt). De richtlijn laat per type melding zien hoe en hoe snel gemeld moet worden en wat de (wettelijke) grondslag hiervoor is.

Hoe ongevallen/voorvallen melden?

Voor de veiligheid van mens en milieu is het belangrijk dat alle ondernemingen op dezelfde manier hun meldingen doen. Daarom moeten alle operators het uniforme meldformulier gebruiken. Dat mag SodM als toezichthouder van hen vragen omdat de veiligheid daarmee gediend is.

Hoe tot stand gekomen?

De richtlijn en het meldformulier zijn tot stand gekomen na consultatie van brancheorganisatie ElementNl en zijn besproken in de diverse bonden- en brancheoverleggen. Inspecteurs van SodM zullen operators er in de toekomst op aanspreken als zij niet op de juiste manier melden.

De meldformulieren vanuit de Europese regelgeving blijven ongewijzigd.