Jaarlijkse controle meetplannen mijnbouwbedrijven

Mijnbouwondernemingen moeten jaarlijks hun meetplan actualiseren en indienen bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In dit meetplan beschrijven zij hoe zij het effect van hun mijnbouwactiviteiten op de bodem meten. Dit effect kan bodemdaling of – stijging zijn, of trillingen. In het geval van opslag in of winning uit een zoutcaverne, moet ook de vorm van de holte in de ondergrond periodiek gemeten worden. SodM heeft alle meetplannen gecontroleerd, en constateert dat deze aan de wettelijke vereisten voldoen.

Geplande meetcampagnes voor 2022

Dit jaar vindt er een aantal meetcampagnes plaats. Vermilion gaat bodemdalingsmetingen doen bij een zevental actieve gaswinningslocaties in Friesland, Drenthe en Overijssel. In Noord-Holland gaat Vermilion metingen verrichten rondom locatie Middenmeer-Slootdorp. Ook gaat Vermilion de bodemdaling meten rondom de in 2021 gesloten gaswinningslocatie Zuidwal in de Waddenzee. De NAM gaat bodemdalingsmetingen doen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Nedmag brengt dit jaar de bodemdaling als gevolg van de zoutwinning in Veendam in kaart. De bodemdaling rondom de inactieve gaswinningslocaties nabij Donkerbroek (Friesland) zal worden gemeten door Kistos (voorheen Tulip Oil).

Meetplannen goedgekeurd

Tien mijnbouwondernemingen hebben in totaal 36 geactualiseerde meetplannen ingediend bij SodM. SodM heeft deze meetplannen beoordeeld. SodM heeft dit jaar extra aandacht gehad voor:

  • metingen die gedaan worden in het kader van een meet- en regelprotocol zoals bij zoutwinning in Friesland en Veendam, en gaswinning uit het Groningenveld en onder de Waddenzee;
  • de duur van de metingen (de metingen moeten tot 30 jaar na afloop van de winning worden gedaan);
  • de compleetheid en leesbaarheid van de bijgeleverde kaarten.

SodM heeft een aantal ondernemingen om een aanvulling gevraagd, bijvoorbeeld omdat de opgegeven informatie niet compleet was of omdat de einddatum van de winning niet in lijn was met het geldende winningsplan. Eén onderneming is door SodM aangesproken op het niet tijdig inleveren van het meetplan. Alle meetplannen zijn op NLOG gepubliceerd.