Rapportage Waterstofpilot Lochem waterstofdistributieleiding

SodM heeft vastgesteld dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de waterstofdistributieleiding veilig in bedrijf kan worden gesteld. Tijdens de inspectie is een aantal aandachtspunten geconstateerd voor de optimalisatie van de veiligheidsbeheersing van de waterstofdistributieleiding. Liander dient te sturen op de opvolging van deze aandachtspunten.

In Lochem vindt het eerste pilotproject plaats waarbij, sinds afgelopen december, waterstof gebruikt wordt om woningen te verwarmen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt daarbij toezicht op de veiligheid van de distributie van waterstof. SodM heeft in Lochem tijdens de opstartfase ter plekke geïnspecteerd bij de werkzaamheden. “We hebben getoetst of netbeheerder Liander doet wat zij op papier belooft: of beheersmaatregelen gevolgd worden.