Jaarverslag SodM 2023

Energietransitie op koers, maar niet zonder uitdagingen
De energietransitie staat centraal in het Jaarverslag 2023 van Staatstoezicht op de Mijnen, waarin zowel vooruitgang als uitdagingen van de energietransitie worden belicht. Het verslag benadrukt de cruciale rol van veiligheid en duurzaamheid in het transformeren van het energiesysteem. Terwijl Nederland zich ambitieus committeert aan de energietransitie vóór 2050, waarschuwt het rapport voor uitdagingen zoals financiële verrassingen en kennisbeperkingen.

Het verslag onderstreept ook het belang van een voortdurende dialoog met burgers, omwonenden en andere belanghebbenden om het maatschappelijk vertrouwen in deze transitie te bevorderen. Het erkent de onvermijdelijke verrassingen die zich kunnen voordoen en benadrukt de noodzaak om kennis op te bouwen en te zorgen voor financieel solide plannen.

Geïnspireerd door het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie naar de Aardgaswinning in Groningen (PEGA), investeert de toezichthouder in kennismanagement en diversiteit om haar rol effectief te vervullen. Het rapport weerspiegelt de complexiteit van het toezichtswerk in een tijd van snelle veranderingen en benadrukt het voortdurende engagement om de energietransitie veilig en duurzaam te begeleiden.