Beoordeling SodM geactualiseerd Waterinjectierapport Twente 2020 (NAM)

In lege gasvelden in Twente wordt het productiewater geïnjecteerd dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe). De NAM moet jaarlijks een waterinjectierapport opleveren aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over hoeveelheden en de samenstelling van het geïnjecteerde productiewater, de injectiedrukken en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen. Bij de controle van het Waterinjectierapport Twente 2020 constateerde SodM dat het productiewater meer tolueen en koolstofdioxide bevat dan volgens de vergunning is toegestaan. SodM heeft de NAM vervolgens tot 1 januari 2022 de tijd gegeven om dit te verbeteren.

Oliewinning Schoonebeek tijdelijk opgeschort

Eind december heeft de NAM de samenstelling van het productiewater opnieuw geanalyseerd. De hoeveelheid koolstofdioxide die in het productiewater werd gemeten, voldeed aan de norm. De maximale norm voor tolueen werd echter nog steeds overschreden. Daarop besloot de NAM de oliewinning in Schoonebeek tijdelijk stil te leggen. Daarmee is ook de injectie van productiewater in Twente gestopt. SodM zal erop toezien dat het productiewater voldoet aan de vergunde waarden, als de oliewinning weer wordt hervat.

Wat is tolueen?

Tolueen is een stof die van nature in de diepe ondergrond voorkomt. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties tolueen is schadelijk voor de gezondheid. In de vergunningen voor het injecteren van productiewater in Twente, is de hoeveelheid tolueen die de NAM mag injecteren in voormalige gasvelden gemaximeerd. De overschrijding van deze hoeveelheid heeft verder geen negatieve gevolgen gehad voor mens en milieu.

Vergelijking voorgaande jaren toegevoegd

Tot slot constateerde SodM dat de NAM in het rapport geen vergelijking heeft gemaakt met voorgaande jaren met betrekking tot de kwaliteit van het injectiewater. Het niet rapporteren van deze informatie is een overtreding van voorschriften van de waterinjectievergunningen. In het geactualiseerde Waterinjectierapport Twente 2020 heeft de NAM dit gecorrigeerd. Hiermee voldoet het rapport aan de voorschriften van de waterinjectievergunningen van de verschillende waterinjectielocaties in Twente.