Jaarverslag SodM 2021

De veiligheid van mijnbouw en energiewinning heeft de kritische aandacht van de samenleving en politiek. De uitdaging voor Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is dan ook om de eigen rolopvatting en de uitvoering van de wettelijke taken zo goed mogelijk te laten aansluiten op relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Vandaag verschijnt het Jaarverslag van SodM 2021.