Jaarverslag SodM 2022

Aandacht voor veiligheid van mens en milieu bij energiewinning en mijnbouw
Het bijdragen aan de veiligheid voor mens en milieu bij de energiewinning en mijnbouw in Nederland stelt SodM voor flinke uitdagingen. Op meerdere terreinen maakt SodM zich als onafhankelijk toezichthouder hier sterk voor. Lees het vandaag verschenen jaarverslag van SodM 2022, met daarin een overzicht van het toezicht en de advisering aan EZK. Rode draden in dit jaarverslag zijn de hernieuwde aandacht voor de veiligheid van mens en milieu, het toezicht op de nazorg en het integreren van het burgerperspectief in ons toezicht. Het zijn ook onderwerpen waarover lessen te trekken zijn naar aanleiding van zestig jaar Groninger gaswinning.