SodM benadrukt dialoog met burgers en anticipatie op verrassingen

De energietransitie staat centraal in het gepubliceerde jaarverslag over 2023 van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In het jaarverslag wordt gedetailleerd ingegaan op zowel de vooruitgang als de uitdagingen die deze overgang met zich meebrengt.

Het jaarverslag onderstreept de cruciale rol van veiligheid en duurzaamheid in het transformeren van het energiesysteem. Het benadrukt het belang van een proactieve benadering om milieurisico's te beperken en de veiligheid van mens en milieu te waarborgen bij nieuwe energie-initiatieven.

Vertrouwen

Een belangrijk thema in het jaarverslag is het belang van een voortdurende dialoog met burgers en andere stakeholders. Door goed te luisteren naar hun zorgen en vragen, kan het maatschappelijk vertrouwen in de energietransitie worden versterkt en kunnen beleidsbeslissingen beter worden afgestemd op de behoeften van de samenleving.

SodM wijst op de uitdagingen veroorzaakt door financiële verrassingen en beperkte kennis in de energietransitie. Het benadrukt de noodzaak om vroegtijdig voldoende kennis op te bouwen en te zorgen voor financiële solide plannen om onvoorziene obstakels te voorkomen.

Groningen

Geïnspireerd door het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie naar de Aardgaswinning in Groningen (PEGA) investeert de toezichthouder in kennismanagement en diversiteit om haar rol effectief te vervullen. Het rapport benadrukt het belang van het leren van eerdere fouten en het verankeren van deze lessen in toekomstige beleidsbeslissingen.

Het jaarverslag werpt ook een blik op de toekomstige uitdagingen waarmee de energietransitie te maken kan krijgen, zoals eerder de impact van de COVID19-pandemie en geopolitieke spanningen op de financiering en uitvoering van energieprojecten.

Solide basis

Het rapport weerspiegelt de complexiteit van het toezichtswerk in een tijd van snelle veranderingen en benadrukt het voortdurende engagement van de toezichthouder om de energietransitie veilig en duurzaam te begeleiden. “Het laat zien hoe wij als SodM onze verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid van mens en milieu te bewaken en op deze wijze ook bijdragen aan een solide basis voor de energietransitie. We zijn trots op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en blijven ons met onverminderde bevlogenheid inzetten voor de uitdagingen die voor ons liggen”, zo stelt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren in het voorwoord.