Beoordeling SodM van Waterinjectierapport Twente 2021 (NAM)

SodM heeft een overschrijding van de maximale norm voor de vergunde waarden voor de samenstelling van het injectiewater geconstateerd. Het gaat om stoffen die van nature in het formatiewater voorkomen.

De NAM moet jaarlijks een waterinjectierapportage opleveren. Hierin rapporteert de NAM over hoeveelheden en de samenstelling van het geïnjecteerde productiewater, de injectiedrukken en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen bij de injectie van productiewater in Twente. Op 18 mei 2022 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het Waterinjectierapport Twente 2021 van de NAM beoordeeld.  

Overschrijding vergunde waarden

Het productiewater overschrijdt de maximale norm voor CO2, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zoals in de vergunning opgelegd. Dit zijn allemaal stoffen die van nature in het formatiewater voorkomen. Deze overschrijding heeft verder geen negatieve gevolgen voor mens en milieu. De hoeveelheid toegevoegde mijnbouwhulpstoffen bleef onder de norm. Sinds januari 2022 ligt de oliewinning stil. Daarmee is herhaling van deze overschrijdingen op dit moment niet mogelijk.

Afwijkende analysewaarden

Op 10 augustus 2021 heeft de NAM sterk afwijkende analysewaarden tolueen, ethylbenzeen en xylenen geregistreerd. SodM heeft deze analyse gecontroleerd. Omdat de verhoudingen van de verschillende stoffen in het water sterk afwijken van de normale samenstelling van het productiewater, is het aannemelijk dat het hier een monsterafname- of analysefout betreft. Door het laat ontvangen van de analyseresultaten was het voor de NAM niet meer mogelijk een herbemonstering uit te voeren omdat de oliewinning inmiddels stillag wegens groot onderhoud. SodM heeft de NAM er tijdens een bestuurlijk gesprek op aangesproken dat het bedrijf sneller actie moet ondernemen op meetfouten. Als er sprake is van een overschrijding zal de NAM met spoed een herbemonstering uitvoeren en SodM informeren.  

Direct informeren over analysegegevens

Als de oliewinning en daarmee de waterinjectie weer wordt opgestart, moet de NAM SodM direct informeren over de analysegegevens van het productiewater. De NAM dient tot nader order de resultaten van de wekelijkse en maandelijkse analyses van het injectiewater Twente met SodM te delen.