Inspectierapporten waterinjectie Twente

Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleren ter plekke of de NAM werkt overeenkomstig de wettelijke verplichtingen. Dit zijn verplichtingen uit de Wabo-vergunningen, waterinjectievergunningen, het waterinjectiemanagementplan, de waterinjectierapportage en  Arbowetgeving. 

Hieronder vindt u de links alle inspectierapporten over de waterinjectie-locaties van de NAM in Twente sinds 2021.