Milieuambitie SodM

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) investeert in het vergroten van haar deskundigheid en capaciteit op het onderwerp Milieu. De Milieuambitie van SodM is daarvoor het kompas.