Beoordeling SodM van Waterinjectierapport Twente 2022 (NAM)

Op 18 juli 2023 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) het Waterinjectierapport Twente 2022 van de NAM beoordeeld op tijdigheid, inhoud en volledigheid. Uit deze beoordeling blijkt dat het rapport voldoet aan de voorschriften uit de waterinjectievergunningen.

De NAM moet jaarlijks een waterinjectierapportage opleveren. Hierin rapporteert de NAM over hoeveelheden en de samenstelling van het geïnjecteerde productiewater, de injectiedrukken en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen bij de injectie van productiewater in Twente. Opgemerkt moet worden er in 2022 geen waterinjectie heeft plaatsgevonden in Twente. De gerapporteerde hoeveelheden zijn dus nul kubieke meter.